Strojevi sa hidrauličnim motornim pogonom, za utovarivače na kotačima i traktore