Zakladač trávníku Stodor – STB

.

Všestranný , víceúčelový rotavátor STB je určen pro dokonalou přípravu země. Je vhodný pro menší plochy, kde je kladen důraz na pečlivou předseťovou přípravu.

 

.

První pracovní operaci provádí nože rotavátoru, které se otáčí proti směru jízdy. Tím dochází k podstatně lepšímu rozmělnění a provzdušnění půdy. Pracovní rychlost je oproti standardnímu rotavátoru nižší.

Druhou pracovní operaci provádí vertikální železné pruty, na které padá nakypřená půda od nožů rotavátoru. Jejich konstrukce a sklon zajišťují, že drobné kameny dopadají na plochu dřív a jemná půda je zahrne. (Někdy se uvádí nepřesný název "zapravovač kamene" .)

Ve třetí pracovní operaci je nakypřená zemina urovnána drátěným rovnacím válcem. Jeho nastavením lze určovat pracovní hloubku stroje.

Fotogalerie

Videa